Heart cut, Heart cut direct from Wuzhou Holycome Jewelry Co., Ltd. in CN
Wuzhou Holycome Jewelry Co., Ltd.
Wuzhou Holycome Jewelry Co., Ltd.
Guangxi, China